M U N K E B O S E J L E R SKOLE
Møllevejen 104 - 5330  MUNKEBO - Tlf.: 6597 5022 - CVR nr.: 27 17 33 06

• Forside

Speedbådsbevis

• Speedbådsbogen

• Duelighedsbevis

• Links

• email

 

 Forside ---> Duelighedsbevis  ---> Kursustilbud.

 


Kursustilmelding

 

Kursus - Duelighedsbevis for fritidssejlere.

Undervisningen finder sted i Kerteminde.

Lærer: Jørgen Larsen, - tlf.: 6597 5022.
 

Kursusplan:

Første uge.

Mandag

18:30-22:00
 

 

Lovgrundlag.
Navigation:
Retninger, vinkler, cirkelinddeling, gradnet, positioner.

Søkortet: Egenskaber, datum, sømil, kompaslinier, korttyper, indhold, forkortelser, kort 1. Farvandsafmærkninger. Arbejde i Søkortet, fyr, positioner, kurser, distancer.

Sikkerheds- og redningsudstyr
. Søredningstjenesten.
Kulde
. Ansvar og vagthold, Grundprincipper.

Hjemmeopgaver, - no. 1.

 

Onsdag

18:30-22:00

Navigation: Strømsætning og afdrift. Rettelse for strøm og afdrift.
Magnetkompasset, jordmagnetisme, magnetiske poler.

Brand og brandbekæmpelse
. Beskyttelse af Havmiljøet. Vildtreservater.

Hjemmeopgaver, - no. 2.

 


Anden uge.

Mandag

18:30-22:00

Navigation: Misvisning og deviation.  Rettelse for misvisning og deviation.
At sætte skibets kurs.

Hjemmeopgaver, - no. 3.

 

Onsdag

18:30-22:00

Søvejsregler: Ansvar, definitioner, regler for styring og sejlads.
Navigation
: At finde skibets beholdne kurs. Distance, fart og tid. Beholden distance, fart,  sejlet distance, fart. Loggen. Stedbestemmelse, bestiksejlads og gisset sted, observationer.

Hjemmeopgaver, - no. 4.

 


Tredie uge.

Mandag

18:30-22:00

Søvejsregler: Skibslys, signalfigurer og tågesignaler, danske regler. Nød- og opmærksomhedssignaler.
Navigation
: Stedlinier ved mærke og pejling, stedlinier ved afstand og kimingsafstand. Navigationsinstrumenter: Ekkolod, GPS-systemet.

Hjemmeopgaver, - no. 5.

 

Onsdag

18:30-22:00

Søvejsregler: Vigeregler, skibe i sigte af hinanden og under nedsat sigtbarhed.
Eksamensopgave i Navigation:
Løsning af eksamensopgave i klassen.

Hjemmeopgaver, - no. 6.

 

Lørdag

8:30-12:00

Skriftlig prøve i Navigation (2 timer).
 

Teoriprøve, overhøring i søvejsregler, brand, søsikkerhed og havmiljøet (1 time).