M U N K E B O S E J L E R SKOLE
Møllevejen 104 - 5330  MUNKEBO - Tlf.: 6597 5022 - CVR nr.: 27 17 33 06

• Forside

• Speedbådsbevis

• Speedbådsbogen

• Duelighedsbevis

• Links

• email

 

 Forside ---> Speedbådsbevis  ---> Bekendtgørelse 232 ---> Speedbådsdiagram

 

Speedbådsdiagram, (bilag til bekendtgørelse nr. 232).
Omfattet af bekendtgørelsens krav er fartøjer, hvis fremdrivningseffekt i kW er lig med eller højere end den værdi, som kan aflæses på den lodrette akse ud for det punkt på kurven, som svarer til skibets længde. Som eksempel kan anføres, at et planende fartøj med en længde på 5,5 meter vil være omfattet, såfremt fartøjets fremdrivningseffekt er på 33,25 kW eller derover (5,5 x 5,5 + 3).