M U N K E B O S E J L E R SKOLE
Møllevejen 104 - 5330  MUNKEBO - Tlf.: 6597 5022 - CVR nr.: 27 17 33 06

• Forside

• Speedbådsbevis

• Speedbådsbogen

• Duelighedsbevis

• Links

• email

 

Forside ---> Speedbådsbevis  ---> Test din båd
 

 

Beregn om din båd kræver speedbådsbevis:

Bådlængde:   Centimeter. (Tast f.eks. 500 for en båd der er 5 m lang).
Motoreffekt:   HK
	
            

Beregningen sker efter følgende formel:

Hvor P er motorens effekt i HK og L er bådens længde i centimeter.

Den benyttede formel tager udgangspunkt i den af Søfarts Styrelsen fastsatte formel:

Hvor P er motorens effekt i KW og L er bådens længde i meter.

D.v.s.: Hvis motorkraften P, målt i kilowatt (KW), er større end eller lig med det tal, der fremkommer ved at gange bådens længde L, i meter, med sig selv og lægge 3 til, så kræver båden speedbådsbevis.
Speedbåde på fire meter eller derunder i længden er omfattet af bekendtgørelsen, hvis motorkraften er på
19KW (25,84 HK) eller større.