M U N K E B O S E J L E R SKOLE
Møllevejen 104 - 5330  MUNKEBO - Tlf.: 6597 5022 - CVR nr.: 27 17 33 06

• Forside

• Speedbådsbevis

• Speedbådsbogen

• Duelighedsbevis

• Links

• email

 

 Forside ---> Speedbådsbevis

 


Kursustilbud

Pensumkrav

Kursustilmelding

Bestil Speedbådsbogen

Bekendtg. nr. 232

Bekendtg. nr. 184
 

Hvem skal have speedbådsbeviset.
Som fører af en speedbåd skal man, ifølge Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 232 af 22/3 2006, være fyldt 16 år og have bestået speedbådsprøven.
Speedbådsførere, som allerede har bestået duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere, skal ikke aflægge speedbådsprøven. Bekendtgørelsen vedrører kun planende fartøjer.


                                      Kræver din båd bevis?
                                                   
                                                           
                                                Klik her!
                            
Se kursustilbud i menuen til venstre.
Har man bestået speedbådsprøven og senere ønsker at tage duelighedsprøven, er det tilstrækkeligt at bestå duelighedsprøvens teoretiske del, idet speedbådsprøven erstatter duelighedsprøvens praktiske del.

Søfartsstyrelsen har offentliggjort en mere detaljeret beskrivelse af
pensumkrav m.m. for speedbådsprøven, som sammen med pensum til Duelighedsprøven m.v. fremgår af Bekendtgørelse nr. 184, 26/3 1999. Pensum til speedbådsprøven er behandlet i § 6. Desuden indeholder bekendtgørelsen oplysninger om prøveaflæggelser samt oplysninger til brug for undervisere.Har man bestået duelighedsprøven, udstedes et bevis for bestået "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere". Har man bestået Speedbådsprøven udstedes, et bevis for bestået "Prøve for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer (speedbåde)".